2019. március 24. vasárnap
Gábor, Karina, Miléna
A Nap kel 05:42-kor,
nyugszik 18:09-kor.

Holnap
Irén, Írisz, Irina
napja lesz.

  Darányi Ignác logo  LEADER logo umvp-logo unios-zaszlo

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap:a vidéki területekbe beruházó Európa

Cikkmegtekintések találatai
378650

Oldalainkat 47 vendég és 0 tag böngészi

  • Hirdetés

Az SMB LEADER Egyesületnél még négy felhívásra lehet két körös eljárás keretében támogatási kérelmet benyújtani 2018. december 31. napjáig. Ezt követően pedig már csak a rendezvényekre lehet kérelmet benyújtani, illetve maradék forrás esetén a 2019. évben meghirdetésre kerülő új pályázatra. A végleges támogatási kérelmet azok nyújthatják be a központi elektronikus felületen, akik rendelkeznek a Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban HBB) támogató nyilatkozatával. Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet az alábbi aktuális információkra:

Első körben a Projekt Adatlappal kell kérni a HBB támogató nyilatkozatot annak, aki/amely a támogatási felhívásban szereplő GFO kóddal rendelkező személy/szervezet és megfelel továbbá ennek a feltételnek: Olyan önkormányzat (kivéve helyi rendezvénynél), mikrovállalkozás, civil szervezet, egyház, mely vagy szerepel a LEADER HACS Helyi termék/szolgáltatás katalógusában, vagy legkésőbb a Projekt Adatlap benyújtásával egyidejűleg benyújtja a Helyi termék/szolgáltatás katalógusba történő felvételhez szükséges Adatlapot.

Kérjük, hogy a helyi termék/szolgáltatás katalógushoz az adatlapokat mindenki küldje be minél előbb, hogy azokat ne a Projekt Adatlap beérkezése után kelljen felvinni a honlapunkra. Az adatlapok letölthetők ebből a cikkből: Helyi Termék és Szolgáltatás Katalógus

Milyen feltétel esetén kerül kiállításra a támogató nyilatkozat?

Az a Projekt Adatlapot benyújtó kaphat HBB támogató nyilatkozatot, aki a HFS-ben és a helyi támogatási felhívásban megfogalmazott alapjogosultsági előírásokon felül az itt előírt négy kritérium közül legalább háromnak megfelel.

Általánosan, valamennyi intézkedésre, felhívásra vonatkozó kritérium (vagy ebből mind a három, vagy ebből legalább kettőnek meg kell felelni):

1. Az építési beruházás és eszközbeszerzés, rendezvény esetén a rendezvénnyel kapcsolatos támogatható költségek együttes értékének legalább 50%-a a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozástól kerül beszerzésre

2. A pályázó vagy képviselője, munkavállalója részt vett a HFS elkészítésében projektgyűjtő adatlap, kérdőív beküldésével, fejlesztési elképzelés személyes vagy telefonos egyeztetésével, műhelymunkán való részvétellel, vagy részt vett a 2015.09.29. napjától a kérelem benyújtásáig megtartásra került Fórumon (következő és az idei év utolsó fóruma 2018. november 12-15. között kerül megtartásra)

3. A pályázó, képviselője vagy munkavállalója vállalja, hogy a fenntartási időszakban évente legalább egy alkalommal részt vesz az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, vagy a támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termékének bemutatásával, értékesítésével

Intézkedésenként további (4.) kritérium (ha az általánosból csak kettőnek felel meg, akkor ez szükséges):

1. Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása

4. A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése legalább 1 fővel.

3. Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása

4. A fejlesztés legalább 3 személlyel, szervezettel együttműködésben valósul meg.

4. Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása

4. A fejlesztés legalább 3 szervezettel együttműködésben valósul meg.

5. Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása

4. Az előírtnál legalább eggyel több LEADER térségben készült helyi termék bemutatására és értékesítésére biztosít lehetőséget.

Ütemterv HBB elé kerülő Projekt Adatlapokhoz

Projekt Adatlap benyújtás határideje

HBB ülés várható időpontja

2018. október 19. (péntek)

16,00 óra személyesen, vagy tértivevényes levélként postai bélyegző

2018. október 25-29. között

2018. november 22. (csütörtök)

16,00 óra személyesen, vagy tértivevényes levélként postai bélyegző

2018. november 27-28. között

2018. december 12. (szerda)

16,00 óra személyesen, vagy tértivevényes levélként postai bélyegző

2018. december 18-20. között

 

A rendezvényekkel kapcsolatos további Projekt Adatlap benyújtási határidők és HBB ülések a későbbiek során kerülnek meghatározásra.

A LEADER támogatási kérelmekre vonatkozó Általános Útmutató letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról ide kattintva.

A támogatási felhívások hivatalos változat a Magyar Államkincstár honlapján érhető el ide kattintva. Itt vagy az Egyesület nevét kell kiválasztani, vagy a fejlesztéssel érintett települést. Az Államkincstár honlapjáról letöltött anyagok ebből a cikkből is letölthetők az alábbiak szerint:

Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása Felhívás szövege Mellékletek
Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása Felhívás szövege Mellékletek
Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása Felhívás szövege Mellékletek
Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása Felhívás szövege Mellékletek

 A támogatási kérelmek elbírálásával kapcsolatos, Irányító Hatóság által jóváhagyott HBB eljárásrend letölthető innen.

A Projekt Adatlap elbírálásával kapcsolatos HBB eljárásrend letölthető innen (függelékként tartalmazza az IH által jóváhagyott HBB eljárásrendet is).

A Helyi Fejlesztési Stratégia felhívások miatt módosítás alatt álló, az IH részére beküldött változata letölthető innen.

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztató: https://smbleader.hu/hfs-modul/251-leader-tamogatasi-benyujtoi-felulet.html