Nyomtatás

A Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása 2021. támogatási felhíváshoz kapcsolódóan a következő 2 online Fórumot a támogatási kérelmek benyújtására történő felkészítéssel kapcsolatban az alábbi időpontokban tartjuk: 2021. július 19. (hétfő) 15,00 óra, 2021. július 20. (kedd) 17,00 óra.

Jelentkezni ezen az űrlapon lehet. A Fórum előfizetéses Google Meet alkalmazással kerül majd megtartásra. Ehhez csatlakozni a jelentkezési űrlap alapján a Fórum napján kiküldésre kerülő linken lehet majd. A Fórumon ismertetésre kerülnek a támogatási kérelem benyújtásának feltételei, a Projekt Adatlap kitöltésével kapcsolatos tudnivalók, a támogatási kérelem online benyújtásával kapcsolatos tudnivalók.

A Fórum résztvevői egyben teljesítik a Projekt Adatlapon olvasható 4 feltételből az egyiket, illetve a tartalmi értékelésnél (pontozási szempontok) található egyik értékelési szempontot is. Ezen felül részletes tájékoztatást kapnak a pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról.

A felhívás letölthető innen: Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása 2021

A felhívás mellékletei közül közvetlenül is letölthető az alábbi: Projekt Adatlap, az összes melléklet egyben ide kattintva tölthető le.

Az a Projekt Adatlapot benyújtó kaphat HBB támogató nyilatkozatot, aki a HFS-ben és a helyi támogatási felhívásban megfogalmazott alapjogosultsági előírásokon felül az itt előírt négy kritérium közül legalább háromnak megfelel.

Általánosan, valamennyi intézkedésre, felhívásra vonatkozó kritérium (vagy ebből mind a három, vagy ebből legalább kettőnek meg kell felelni):

1. Az építési beruházás és eszközbeszerzés együttes értékének legalább 50%-a a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozástól kerül beszerzésre

2. A pályázó vagy képviselője, munkavállalója részt vett a HFS elkészítésében projektgyűjtő adatlap, kérdőív beküldésével, fejlesztési elképzelés személyes vagy telefonos egyeztetésével, műhelymunkán való részvétellel, vagy részt vett a 2015.09.29. napjától a kérelem benyújtásáig megtartásra került Fórumon

3. A pályázó, képviselője vagy munkavállalója vállalja, hogy évente legalább egy alkalommal részt vesz az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, vagy a támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termékének bemutatásával, értékesítésével

Intézkedésenként további (4.) kritérium (ha az általánosból csak kettőnek felel meg, akkor ez szükséges):

4. A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése legalább 1 fővel.

Ezen felül, ha még nincs benne a pályázó a Helyi termék/szolgáltatás katalógusunkban itt a honlapon, akkor legkésőbb a Projekt Adatlap benyújtásával együtt oda is jelentkezni kell, de ezt akár már most is meg lehet tenni ide kattintva. Kérjük ezt minél előbb küldjék be, ezzel is segítve a munkánkat.

A LEADER támogatási kérelmekre vonatkozó Általános Útmutató letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról ide kattintva.

A második HBB ülésre 2021. július 27. és július 29. között fog sor kerülni. Azon Projekt Adatlapokról fog döntés születni, melyek legkésőbb 2021. július 26. napjáig leadásra kerülnek előzetes telefonos egyeztetés alapján az irodánkban vagy postán eddig az időpontig beérkeznek. Akinek már összeállt az anyag, az minél előbb ezt is eljuttathatja, hogy tudjunk előre dolgozni a HBB ülés előtt.

Az ezt követő Fórum, Projekt Adatlap benyújtási határidő és HBB ülés időpont augusztus elején kerül meghirdetésre honlapunkon.