Nyomtatás

A mai napon hosszas várakozás után végre megjelent az újabb felhívás, a Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása 2021.

Támogatási kérelmet (pályázatot) olyan mezőgazdasági őstermelő nyújthat be, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe a kérelem benyújtása előtt legalább 9 hónappal a felhívásban szereplő településen van. A kérelmek benyújtására 2021. augusztus 1. napjától lesz lehetőség. Az első időszakban havi értékelési szakaszok lesznek.

Egyesületünknél a pályázat benyújtása két szakaszos. Először a Helyi Bíráló Bizottság támogató döntését kell beszerezni a Projekt Adatlap eredeti példányának és a leendő pályázathoz csatolni kívánt mellékletek másolatának a benyújtásával. Ezt követően a HBB támogató nyilatkozat birtokában lesz lehetőség a pályázatot benyújtani az mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon 2021. augusztus 1. napjától.

A felhívás letölthető innen: Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása 2021

A felhívás mellékletei közül közvetlenül is letölthető az alábbi: Projekt Adatlap, az összes melléklet egyben ide kattintva tölthető le.

A támogatási felhívások hivatalos változat a Magyar Államkincstár honlapján érhető el ide kattintva. Itt vagy az Egyesület nevét kell kiválasztani, vagy a fejlesztéssel érintett települést.

Az a Projekt Adatlapot benyújtó kaphat HBB támogató nyilatkozatot, aki a HFS-ben és a helyi támogatási felhívásban megfogalmazott alapjogosultsági előírásokon felül az itt előírt négy kritérium közül legalább háromnak megfelel.

Általánosan, valamennyi intézkedésre, felhívásra vonatkozó kritérium (vagy ebből mind a három, vagy ebből legalább kettőnek meg kell felelni):

1. Az építési beruházás és eszközbeszerzés együttes értékének legalább 50%-a a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozástól kerül beszerzésre

2. A pályázó vagy képviselője, munkavállalója részt vett a HFS elkészítésében projektgyűjtő adatlap, kérdőív beküldésével, fejlesztési elképzelés személyes vagy telefonos egyeztetésével, műhelymunkán való részvétellel, vagy részt vett a 2015.09.29. napjától a kérelem benyújtásáig megtartásra került Fórumon

3. A pályázó, képviselője vagy munkavállalója vállalja, hogy évente legalább egy alkalommal részt vesz az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, vagy a támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termékének bemutatásával, értékesítésével

Intézkedésenként további (4.) kritérium (ha az általánosból csak kettőnek felel meg, akkor ez szükséges):

4. A fejlesztés legalább 2 személlyel, szervezettel együttműködésben valósul meg.

A LEADER támogatási kérelmekre vonatkozó Általános Útmutató letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról ide kattintva.

A felhívással kapcsolatos 2 online Tájékoztató Fórumot a támogatási kérelmek benyújtására történő felkészítéssel kapcsolatban az alábbi időpontokban tartjuk: 2021. július 19. (hétfő) 15,00 óra, 2021. július 20. (kedd) 17,00 óra.

Jelentkezni ezen az űrlapon lehet. A Fórum előfizetéses Google Meet alkalmazással kerül majd megtartásra. Ehhez csatlakozni a jelentkezési űrlap alapján a Fórum napján kiküldésre kerülő linken lehet majd. A Fórumon ismertetésre kerülnek a támogatási kérelem benyújtásának feltételei, a Projekt Adatlap kitöltésével kapcsolatos tudnivalók, a támogatási kérelem online benyújtásával kapcsolatos tudnivalók.

A Fórum résztvevői egyben teljesítik a Projekt Adatlapon olvasható 4 feltételből az egyiket, illetve a tartalmi értékelésnél (pontozási szempontok) található egyik értékelési szempontot is. Ezen felül részletes tájékoztatást kapnak a pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról.

HBB ülésre 2021. július 27. és július 29. között fog sor kerülni. Azon Projekt Adatlapokról fog döntés születni, melyek legkésőbb 2021. július 26. napjáig leadásra kerülnek előzetes telefonos egyeztetés alapján az irodánkban vagy postán eddig az időpontig beérkeznek.

Az ezt követő Fórum, Projekt Adatlap benyújtási határidő és HBB ülés időpont augusztus elején kerül meghirdetésre honlapunkon.